.
aktualnosc obraz

Struktura powierzchni upraw winorośli w polskich winnicach 2022.

2023-02-01

Podstawowe statystyki powierzchni upraw winorośli w polskich winnicach. 

Przedstawiam kilka podstawowych statystyk dotyczących powierzchni upraw winorośli w polskich winnicach.

 

Wszystkie analizy przeprowadzono na podstawie danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 29 grudnia 2022 roku.

(uwzględnione dane: powierzchni poszczególnych odmian winorośli uprawianych na danej działce ewidencyjnej wchodzącej w skład danej winnicy oraz całkowitej powierzchni uprawy winorośli na danej działce ewidencyjnej wchodzącej w skład danej winnicy; określone dla winnic wpisanych do ewidencji winnic prowadzonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)

 

To pierwsza taka analiza i zestawienie na podstawie konkretnych danych liczbowych. Ewidencja winnic KOWR jest aktualnie jedynym formalnym źródłem rzetelnych danych dotyczących polskiego winiarstwa.

 

 

Powierzchnia upraw winorośli w województwach, z podziałem na odmiany białe i czerowne.

 

 

 

 

 

Pięć najpopularniejszych odmian w poszczególnych województwach.

 

 

20 odmian o największej powierzchni upraw (86% wszystkich upraw), z podziałem na województwa.

 

 

 

 

Rozmieszczenie upraw poszczególnych odmian.