.
aktualnosc obraz

Liczenie polskich winnic...

18 czerwca 2020 00:38

Dynamiczny rozwój polskiego winiarstwa to mnożące się hektary i winnice. Jak je policzyć? Czy to w ogóle możliwe?Ile w Polsce jest winnic? Nie wiemy…

Jedni szacują, że około 500, inni że nawet 1000. Wszystko zależy od tego jakie założymy kryteria – jaką definicję winnicy przyjmiemy. Przede wszystkim od jakiej powierzchni minimalnej zaczniemy liczyć.

 

Nie ma żadnego narzędzia, ani źródła danych, które zawierałoby wszystkie polskie winnice. Mamy tylko KOWR.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi od roku 2009 ewidencję producentów wina. Każdy winiarz wytwarzający wino z winogron z upraw własnych winorośli, który chce legalnie wprowadzać swoje wina do obrotu musi znaleźć się w ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Rejestr jest podzielony na lata gospodarcze – odpowiadające sezonom: uprawa/zbiór/produkcja wina. W każdym roku gospodarczym producent deklaruje chęć bycia w rejestrze.

 

Ktoś niedawno powiedział mi, że tak naprawdę liczą się tylko winnice „legalne”. To dość daleko idący i bardzo uproszczony wniosek, ale faktem jest, że z punktu widzenia rynku i konsumenta producenci nie wprowadzający (legalnie) win na rynek, właściwie nie mają większego znaczenia. Co więcej rejestr KOWR pozostaje jedynym formalnym źródłem informacji o winnicach.

 

Na podstawie danych KOWR dotyczących liczby producentów wina w gminach (rok 2009/2010 nie został uwzględniony, ponieważ dane dotyczyły wyłącznie województw), w poszczególnych latach gospodarczych EnoPortal dokonał analiz geostatystycznych, a po zestawieniu ich wyników z portalowymi regionami winiarskimi powstały bardzo interesujące infografiki:

 

 

Wszystkie analizy i grafiki na podstawie danych KOWR (z dnia: 18.12.2019) oraz bazy EnoPortalu.

 

 

 

 

RYNEK WINA W LICZBACH (lata gospodarcze 2009/2010 – 2019/2020) - Dane na dzień 26.03.2020 r.

źródło: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino