.
aktualnosc obraz

I Konkurs win z historycznego Śląska - zaproszenie

2023-11-13

Celem konkursu jest promocja i edukacja w zakresie tradycji winiarskich południowej i południowo-zachodniej części Polski.EnoPortal zaprasza do do udziału w nowym konkursie winiarskim organizowanym przez Fundację Tłocznia i Stowarzyszenie Sommelierów Polskich.

 

I Konkurs win z historycznego Śląska będzie miał charakter lokalny - dotyczy obszaru historycznego Śląska, to jest z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. Wina oceniać będzie profesjonalne Jury złożone z członków Stowarzyszenie Sommelierów Polskich: 

Dominika Dytko

Sylwester Szymczak

Wojciech Sito

Michał Żuber

Tomasz Kolecki.

 

 

Celem konkursu jest promocja i edukacja w zakresie tradycji winiarskich południowej i południowo-zachodniej części Polski, obecnych od 1150 roku na obszarze historycznego Śląska, który sięgał od Cieszyna i Oświęcimia do Zgorzelca, Krosna Odrzańskiego i Świebodzina, obejmując m.in. Zieloną Górę.


Konkurs odbędzie się 1 grudnia 2023 roku, w pomieszczeniach hotelu Ruben w Zielonej Górze. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 grudnia podczas gali Święta Młodego Wina, Zielona Góra 2023 w piwnicy winiarskiej Srebrna Góra w Zielonej Górze, na stronach Fundacji Tłocznia oraz Stowarzyszenia Sommelierów Polskich.


W Konkursie mogą wziąć udział producenci win gronowych prowadzący sprzedaż swoich produktów zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, wyłącznie z obszaru historycznego Śląska, to jest z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa się poprzez łączne spełnienie następujących warunków:
1. Przesłanie do Organizatora na adres fundacja.tlocznia@onet.pl prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia, której wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, w terminie do 27.11.2023 r.
2. Doręczenie na adres konkursu Fundacja Tłocznia, ul. Wierzbowa 1A, 65-376 Zielona Góra w terminie do 27.11.2023 r. prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia oraz trzech butelek każdego zgłaszanego do Konkursu wina wyłącznie z gatunku Vitis vinifera (w konkursie nie mogą uczestniczyć wina z odmian hybrydowych) w butelkach o pojemności 0,75 litra wraz z etykietą zgodną z wytycznymi opisanymi w Regulaminie Konkursu.

 

Wina oceniane będa w nastepujących kategoriach:
1. Wina białe wytrawne,
2. Wina musujące
3. Wina różowe
4. Wina czerwone
5. Wina pomarańczowe/żółte
6. Wina białe z podwyższonym cukrem resztkowym

 

Szczegóły dostępne poniżej oraz na stornach Organizatorów Konkursu.

 

REGULAMIN

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Wydarzenie zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.