.
aktualnosc obraz

GIS w enoturystyce?

30 listopada 2019 00:00

Analizy przestrzenne i geostatystyka to fantastyczne narzędzia, które można praktycznie wykorzystywać w turystyce, również w turystyce winiarskiej.Nie ma żadnych wątpliwości, że analizy przestrzenne i geostatystyka pozwalają spojrzeć na potencjał turystyczny z innej perspektywy. Dotyczy to również enoturystyki.


Wakacje w pełni, a Portal jest przecież po to żeby wyciągnąć do Was pomocną dłoń i poprowadzić Was optymalną dla indywidualnych potrzeb ścieżką przez polskie winnice.
Dziś niezobowiazujący wstęp - klika infografik, pokazujących jakie możliwości daje GIS, a już jutro konkretne zastosowanie analiz przestrzennych naszej bazy i gotowe podpowiedzi na enoturystyczne wakacje.

 

 

Wszystkie analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych dostępnych na Portalu. Abstrahując od definicji winnicy, czy to opartej na powierzchni, czy na innym kryterium – kilka słów o naszej bazie; wszystkie winnice znajdujące się na naszej portalowej mapie spełniają dwa kryteria: informacje o nich pochodzą z wiarygodnego źródła oraz zostały zweryfikowane bezpośrednio - podczas wizyty na miejscu lub wirtualnie – na ortfotomapie. Rozwój polskiego winiarstwa w ostatnich latach jest tak dynamiczny, że nie można traktować naszej bazy jako skończonego zbioru, ale z pewnością jest ona źródłem sprawdzonych informacji.

Warto wspomnieć, że nie mamy żadnego kompletnego i w stu procentach wiarygodnego rejestru rodzimych winnic. Jedynym formalnym źródłem potwierdzonych informacji o polskich winnicach jest baza Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Obejmuje ona jednak tylko winnice zgłoszone do KOWR i zawiera dane znacznie zaniżone – spora część (zakłada się, że nawet połowa) upraw winiarskich nie jest zgłaszana.