.
aktualnosc obraz

Generalizacje regionalizacji, czyli polskie winiarstwo bez granic.

14 kwietnia 2020 12:35

Wyznaczenie granic regionów winiarskich w Polsce jest sporym wyzwaniem. Zwłaszcza jeśli chciałoby się uwzględnić zarówno rozmieszczenie i wielkość wszystkich winnic jak i ich kulturowe i historyczne znaczenie dla polskiego winiarstwa.Wyznaczenie granic regionów winiarskich w Polsce jest sporym wyzwaniem. O ile wskazanie głównych, kształtujących się, ośrodków koncentracji winnic i rozwoju lokalnych tradycji produkcji wina jest dość oczywiste o tyle dokładne określenie ich zasięgu z wykorzystaniem jakiegoś merytorycznie uzasadnionego narzędzia to naprawdę trudna i skomplikowana kwestia.

Wiele podejmowanych prób i analiz geostatystycznych prowadzi do jednego wniosku; liczba Polskich winnic i skala ich wielkości nie pozwala w sposób statystycznie uzasadniony jednoznacznie skorelować ich rozmieszczenia z żadnym czynnikiem siedliskowym.

 

Regiony winiarskie wg. EnoPortal.pl

 

Wyznaczając granice regionów najnaturalniej byłoby oprzeć się na regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg. Kondrackiego - opracowanie źródłowe, lub na mapie potencjalnej roślinności naturalnej wg. Matuszkiewicza. Uwzględniają one to co w uprawie winorośli najważniejsze, czyli warunki siedliskowe (gleba, skała macierzysta, warunki klimatyczne) – oczywiście nie zapominamy, że kluczowe są mikrosiedliska, ale zakładamy, że w danej jednostce podziału znajdują się lokalizacje mikrosiedlisk o określonych cechach.

Niestety, poza Małopolskim Przełomem Wisły i kilkoma mini regionami jak np. Wzgórza Trzebnickie nie da się w sposób istotny geostatystycznie powiązać rozmieszczenia winnic z wymienionymi powyżej podziałami geograficznymi.

Jest wiele czynników, które na to wpływają. Najważniejsze z nich to ciągle stosunkowo niewielkie zagęszczenie winnic i bardzo duże zróżnicowanie ich powierzchni oraz często bardziej kulturowe i przypadkowe niż siedliskowe uwarunkowanie lokalizacji nasadzeń. Powstające w ostatnich latach, większe i bardziej profesjonalne winnice są zakładane w sposób przemyślany, w miejscach do tego predysponowanych, ale cały szereg starszych inwestycji zostało założonych w lokalizacjach bez specjalnych atutów siedliskowych, ale akurat były w posiadaniu inwestora, można było je nabyć w przystępnej cenie lub były położone w sąsiedztwie innych winnic.

 

Na potrzeby zobrazowania regionalizacji EnoPortal musiał niestety posłużyć się jakimiś ramami geograficznymi. Na chwilę obecną są to zgeneralizowane granice gmin. Uważny i zaznajomiony z polskim winiarstwem czytelnik znajdzie kilka przypadków, w których istotne dla danego regionu winnice znalazły się poza jego granicami – w przyszłości na pewno uda się opracować inny schemat, który pozwoli tego uniknąć.

 

Wszystkie wspominane w tekście opracowania i analizy były przeprowadzane na danych pochodzących w bazy EnoPortalu.

 

 

foto: https://www.biznesistyl.pl/lifestyle/podroze/8672_.html